Skip to content

Głosowanie podczas zdalnego spotkania

Gdy podczas spotkania chcesz przeprowadzić głosowanie nad kilkoma opcjami, najprostszym rozwiązaniem może być podniesienie ręki lub dot voting. W świecie wirtualnym może się to wydawać bardziej skomplikowane, jednak w praktyce jest wiele ciekawych alternatyw.

Istnieje wiele różnych sposobów głosowania, w tym tekście skupię się na najprostszej formie. Wyobraź sobie, że potrzebujesz po prostu dowiedzieć się, ile osób wybiera jedną lub wiele opcji z przygotowanej wcześniej listy. Przedstawię rozwiązania, które jako facylitator zrealizujesz w komunikatorze, na czacie lub wirtualnej tablicy. 

Głosowanie z użyciem kamery

Najprostszym sposobem na przeprowadzenie głosowania podczas zdalnego spotkania jest zrobienie tego dokładnie tak, jak w świecie rzeczywistym. Wymaga to oczywiście ważnej rzeczy, wszyscy uczestnicy muszą mieć włączone kamery. Dzięki temu możesz poprosić o podniesienie ręki osoby, które głosują za daną opcją.

Warto pamiętać, że włączona kamera podczas spotkań zdalnych znacznie polepsza ich jakość. Dzięki temu uczestnicy widzą swoje reakcje, co zbliża je do tych rzeczywistych. Jeśli tylko możliwe, warto do tego wszystkich przekonać.

Głosowanie wirtualną ręką

Zdarzają się jednak spotkania, podczas których nie wszyscy uczestnicy mogą włączyć kamerę. Komunikatory wideo, takie jak Zoom czy MS Teams, umożliwia jednak podniesienie wirtualnej ręki. Jeśli uczestnik zdalnego spotkania kliknie odpowiednią ikonę, pojawi się ona przy nim.

W podobny sposób można także głosować nad kilkoma opcjami, korzystając z ikon reakcji. Wystarczy poszczególnym opcjom przypisać wybrany emotikon i poprosić uczestników o wybór. Niestety, ikony znikają po krótkim czasie, może więc to być trudniejsze do zrealizowania.

Reakcje w MS Teams

Zdalne spotkanie i głosowanie na czacie

Pomysłem zbliżonym do poprzedniego może być wykorzystanie czatu podczas połączenia wideo. W najprostszej formie wystarczy, że poprosisz uczestników o napisanie “tak” lub “nie” w zależności od ich wyboru.

Oczywiście takie głosowanie daje znacznie więcej możliwości. Możesz poprosić o napisanie cyfry oznaczającej, za którą opcją głosuje dany uczestnik, użycie emotikonów lub tekstu.

Wirtualny board i wbudowane narzędzie do głosowania

Facylitacja zdalnego spotkania nie skupia się tylko na komunikatorze, warto skorzystać także z wirtualnej tablicy. Pomaga to w sprawnym przejściu przez omawiany temat, łatwiejszym generowaniu pomysłów, zwiększeniu zaangażowania uczestników a także podejmowaniu decyzji.

Gdy w pewnym momencie potrzebujesz zagłosować, która opcja według uczestników jest najlepsza, możesz wykorzystać wbudowane narzędzie dostępne na wirtualnych boardach takich jak Miro lub Mural.

Ten rodzaj głosowania posiada największe możliwości oraz kontrolę przez facylitatora. W Miro możesz wybrać czas trwania głosowania, jakiego obszaru oraz elementów ma dotyczyć (np. tylko karteczek lub wstawionych obrazów) lub ile głosów może oddać każdy uczestnik.

Głosowanie w Miro i dostępne opcje

Może to przypominać klasyczny dot voting, jednak jest od niego lepszy. Głosując na wirtualnej tablicy uczestnicy nie wiedzą, jakie decyzje podejmują pozostali. Dzięki temu nie sugerują się ich działaniami i nie odrzucają opcji, które mają mniej zwolenników.

Po zakończeniu głosowania wyniki są widoczne w postaci liczby przypisanej do poszczególnych opcji.

Dot voting na wirtualnej tablicy

Na wirtualnej tablicy możesz też odtworzyć klasyczną wersję dot voting. Będzie to przydatne, gdy korzystasz z darmowej wersji Miro i opcja wbudowanego głosowania nie jest dostępna. W tym celu wystarczy, że przygotujesz kilka kropek lub innych znaczników, które uczestnicy przeciągną w pobliże opcji, na którą głosują.

W Miro możesz w tym celu skorzystać z dostępnego także w wersji darmowej szablonu. Znajdziesz go pod nazwą “Dot Voting”, tworzy on pogrupowaną listę kropek dla poszczególnych uczestników spotkania, które możesz oczywiście dopasować do swoich potrzeb.

Miro i głosowanie Dot Voting

Niestety, nie będzie tu możliwa pełna anonimowość oraz automatyczna kontrola ilości dostępnych głosów. Uczestnicy muszą po prostu zgodzić się na ustalone zasady i do nich dostosować.

Emotikony na wirtualnej tablicy

Innym sposobem na głosowanie nad dostępną listą opcji na wirtualnym boardzie może być wykorzystanie emotikonów. Jeśli uczestnicy wygenerowali wcześniej pomysły na karteczkach, możesz facylitować głosowanie prosząc ich o oznaczenie swojej reakcji na wybranych obiektach.

Głosowanie emotikonami w Miro

Podobnie jak w przypadku dot voting, facylitator nie ma możliwości automatycznego zdefiniowania reguł głosowania oraz zapewnienia anonimowości.

Jeśli wybierzesz jeden rodzaj emotikona (np. kciuk w górę), liczba oddanych głosów automatycznie się zsumuje. Stosując różne emotikony możesz przeprowadzić bardziej kreatywne głosowania.

Głosowanie z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi

Poza opcjami dostępnymi w komunikatorze lub na wirtualnej tablicy możesz także skorzystać z wielu innych narzędzi. Najprostszą opcją może być przygotowanie ankiety w Formularzach Google, Microsoft Forms lub innym serwisie. Uczestnicy będą mogli zagłosować anonimowo, nie będą też sobie sugerować wyboru.

Published inAgile

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *