Skip to content

Jak szybko poznać ze sobą uczestników warsztatu

Budując zespół masz zazwyczaj dłuższy okres czasu, w którym poszczególne osoby mogą się bliżej poznać, zintegrować i określić zasady współpracy. W przypadku jednorazowych lub nawet cyklicznych warsztatów nie masz aż takiego komfortu. Warto zarezerwować krótki czas na poznanie się uczestników, aby ich współpraca układała się lepiej. Można w tym celu zastosować prosty icebreaker, identyfikujący podobieństwa w zespole biorącym udział w szkoleniu.

Podobieństwa się przyciągają?

Zazwyczaj lubimy otaczać się ludźmi o podobnych zainteresowaniach, z którymi łatwiej znaleźć wspólne tematy do rozmów. W takiej grupie czujemy się bezpieczniej i swobodniej.

W przypadku, gdy organizujesz warsztat lub dłuższe spotkanie, podczas których uczestnicy będą pracować w grupach, warto zastosować opisane dalej ćwiczenie jako pierwszą aktywność. Wystarczy przeznaczyć na to około trzydzieści minut.

Oczywiście ćwiczenie można także wykorzystać jako pierwszy krok przy integracji tworzonego zespołu. W takim przypadku warto jednak zainwestować więcej czasu i spróbować na przykład warsztatu Personal Maps z Management 3.0

Podziel się czymś z grupą

Na początek poproś każdą z osób w grupie o zapisanie pięciu rzeczy, którymi chce się podzielić z pozostałymi członkami. Każda powinna znaleźć się na osobnej, fizycznej lub wirtualnej karteczce.

Czego mogą dotyczyć informacje? Tu nie ma ograniczeń, jeśli oczywiście spełniają przyjęte normy społeczne. Może to być coś związanego z zainteresowaniami, doświadczeniem zawodowym, edukacją lub rodziną. Przykładem może być to, że ktoś lubi biegać, spacerować po górach z rodziną, ma czwórkę dzieci, ukończył ASP lub pracuje w przemyśle farmaceutycznym.

Poszczególne osoby powinny przedstawić informacje o sobie i umieścić karteczki na ścianie lub wirtualnej tablicy.

Icebraker podobienstwa w grupie

Znajdźcie podobieństwa w zespole

Już podczas dzielenia się informacjami pojawią się zapewne podobieństwa. Uczestnicy warsztatu wymienią się uwagami w stylu “ja też uwielbiam chodzić po górach, w zeszłym tygodniu byłem w Tatrach!”.

W kolejnym kroku poproś osoby w grupach, aby znalazły wspólne cechy w powyższych informacjach. Możesz poprosić o konkretną liczbę, na przykład trzy. Oczywiście nie muszą być one dokładne i mogą dotyczyć także innych rzeczy, nie zapisanych początkowo na karteczkach.

Może to być na przykład ukończona uczelnia techniczna, posiadanie dzieci lub aktywne spędzanie czasu wolnego.

Wybierzcie nazwę dla swojego zespołu

Na zakończenie ćwiczenia możesz poprosić poszczególne zespoły o wymyślenie dla siebie nazwy, którą będą się posługiwać podczas warsztatu. Powinna ona bazować na wspólnych cechach, zidentyfikowanych wcześniej. Będzie to dodatkowy element budowania tożsamości oraz unikalności grupy.

Pilnuj czasu ćwiczenia

Dyskusje podczas ćwiczenia mogą być bardzo ciekawe i pochłonąć uczestników. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko wstęp do prowadzonego warsztatu. Jako facylitator wyznacz więc bloki na poszczególne części ćwiczenia i pilnuj ich przestrzegania. 

Przy czteroosobowych zespołach może to być przykładowo:

  • Indywidualne zebranie danych: 5 min
  • Podzielenie się swoimi karteczkami: 10 min
  • Znalezienie trzech cech wspólnych: 10 min
  • Nazwa grupy: 5 min

Efekt ćwiczenia

Oczywiście przedstawione ćwiczenie nie będzie miało efektu podobnego do wielomiesięcznego budowania zespołu. Może się jednak przydać do poznania się członków grupy i zbudowania podstaw bezpieczeństwa psychologicznego.

Ludzie, choć trochę znający się i posiadający wspólne zainteresowania, mogą być bardziej otwarci na współpracę oraz zaangażowani podczas warsztatu.

Published inAgile

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *