Skip to content

Praca zdalna – wady i zalety różnych podejść

Firmy mogą stosować odmienne podejście do tego, jak ma wyglądać praca zdalna. W jednych w ogólne nie ma takiej możliwości, inne nie posiadają biura. Mogą stosować modele hybrydowe, ewentualnie skłaniając się bardziej w którąś stronę. Każda z tych opcji posiada swoje wady i zalety, dlatego warto się nad nimi zastanowić, aby jak najlepiej je wykorzystać.

W niniejszym tekście przeanalizuję najpopularniejsze podejścia do pracy zdalnej, ich wady oraz zalety. Zakładam w nim, że dana organizacja posiada techniczną możliwość pracy rozproszonej, a jej wspieranie lub ograniczenie wynika tylko i wyłącznie z decyzji kierownictwa.

Tylko praca z biura

Model ten dotyczy firm, które nie pozwalają na pracę zdalną. Powody mogą być różne, na przykład obawy kierownictwa, wysokie koszty transformacji lub ryzyko związane z przetwarzaniem danych.

Wyzwania pracy z biura

Podstawowym problemem, jaki może napotkać taka organizacja, jest kontynuacja działania podczas kryzysu. W momencie pisania tego tekstu świat zmaga się z pandemią COVID-19. Utrudniła ona lub uniemożliwiła działanie wielu firmom, teoretycznie zdolnym do pracy zdalnej. Problemem może się okazać także znacznie mniejsze zagrożenie, takie jak dłuższa przerwa w dostawie prądu lub uszkodzenie budynku, w którym znajduje się biuro.

Gdy praca zdalna nie jest możliwa, firma ogranicza sobie dostęp do większej grupy potencjalnych pracowników. Może to także oznaczać ponoszenie kosztów relokacji, aby zachęcić osoby mieszkające w większej odległości. Obecnie zatrudnieni mogą natomiast być niezadowoleni z powodu czasu dojazdu do biura.

Zalety pracy z biura

Mimo swoich ograniczeń, takie podejście ma kilka zalet. Tradycyjne sposoby działania są łatwo przyswajalne dla większości pracowników, którzy wiedzą, czego mogą się spodziewać. Łatwiej zadbać o komunikację, szczególnie tą nieformalną, oraz tworzyć kulturę organizacyjną.

Wiele firm twierdzi, że taki model umożliwia im łatwiejsze zarządzanie pracownikami. Niestety, ma to często związek z chęcią nadmiernej kontroli.

Dozwolona praca zdalna

Kolejną grupę stanowią organizacje, które pozwalają na okazyjną pracę zdalną. Może to być na przykład kilka dni w miesiącu, gdy nie ma spotkań zespołowych. Jest to zazwyczaj przedstawiane jako dodatkowy benefit, poprawiający balans między pracą a życiem prywatnym.

Wyzwania częściowej pracy zdalnej

Korzystanie z takiego modelu rodzi potencjalne problemy. Przykładowo może dochodzić do spięć pomiędzy pracownikami, którzy z różnych względów nie mogą korzystać z benefitu a pracującymi zdalnie. Mogą być oni traktowani jako uprzywilejowani, a przez to z dystansem.

Może to być szczególnie zauważalne, gdy osoby pracujące zdalnie są trudniej dostępne lub muszą wziąć udział w spotkaniu. Zmiana godzin pracy na inne w stosunku do reszty zespołu może być dodatkowym punktem zapalnym.

Dodatkowym wyzwaniem może być zadbanie o bezpieczeństwo sprzętu, który pracownik zabiera z firmy, oraz dostępu do danych.

Zalety częściowej pracy zdalnej

Z drugiej strony praca zdalna jest jednak benefitem, który podnosi satysfakcję wielu zatrudnionych. Sytuacje, w których muszą zostać z różnych powodów w domu nie zmuszają do wykorzystywania urlopu.

Hybrydowa praca zdalna

Kolejny model umożliwia jeszcze częstsze korzystanie z tego benefitu przez pracowników. Oznacza on, że biuro jest nadal domyślnym miejscem pracy, jednak część osób łączy się zdalnie przez pewien czas lub nawet całkowicie. 

Model hybrydowy jest popularny w przypadku zespołów, w których niektórzy członkowie znajdują się w innych krajach (np. Product Ownerzy) lub firma zatrudnia kontraktorów z innych lokalizacji.

Wiele firm podczas pandemii COVID-19 przestawiło się na ten model pracy zdalnej aby umożliwić ciągłość działania i zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Wyzwania pracy hybrydowej

Teoretycznie może się wydawać, że jest to najłatwiejsze do wprowadzenia podejście i z tego względu zdobywające popularność. Wiele firm po przejściu na niego zmaga się jednak z problemami. Przyczyna jest prosta – hybrydowa praca zdalna nie posiada wszystkich zalet tej metody, a jednocześnie zmaga się z wieloma wyzwaniami.

Przede wszystkim pracujący zdalnie mogą się zmagać z trudnościami w dostępie do wymaganych informacji. Bez zadbania o odpowiednią infrastrukturę oraz procesy mogą być wyizolowani i nie czuć się jak prawdziwi członkowie zespołu.

W związku z powyższym mogą mieć trudność z rozwojem oraz możliwością awansu. Zaczynają się także pojawiać problemy związane z przepracowaniem oraz wypaleniem zawodowym.

Osoby pracujące z biura także mogą odczuwać spadek satysfakcji. W jeszcze większym stopniu mogą pojawić się konflikty z pracowniki zdalnymi, odbieranymi jako grupa posiadająca specjalne prawa. Tego typu przywileje mogą być odbierane jako utrudnianie pracy osobom wykonującym swoje obowiązki z siedziby firmy, lub próbę wymuszenia przejścia na nowy model pracy.

Zalety pracy hybrydowej

Dla wielu firm model hybrydowy jest ciekawą opcją, umożliwiającą jeszcze większą ekspansję geograficzną. Dzięki zdalnym pracownikom można zapewnić wsparcie w wielu strefach czasowych, regionalne biura i łatwiejszy dostęp do wielu rynków. 

Poza wymienionymi już wcześniej zaletami, dla firmy model hybrydowy stanowi oszczędność związaną z kosztami utrzymania oddziałów w przynajmniej niektórych lokalizacjach. Przy zniwelowaniu opisanych wcześniej problemów powinno wystąpić podniesienie zadowolenia pracowników.

Remote first

Firmy, które stosują podejście remote first, traktują pracę zdalną jako domyślny tryb działania. Przez ten pryzmat podejmowane są działania związane z organizacją pracy i wszelkimi procesami. 

Biuro nadal jest dostępne, ale stanowi dodatek.Większośc pracowników pojawia się w nim okazjonalnie lub wcale.

Przykładami takich firm są Quora oraz Upwork

Wyzwania podejścia remote first

Stosowanie modelu remote first wymaga od wszystkich członków zespołu pełnego zaakceptowania takiego podejścia. Jednym z podstawowych wyzwań jest zadbanie o odpowiednią komunikację oraz sposoby na wspieranie zespołów.

Problemem może okazać się poczucie wyobcowanie pracowników zdalnych oraz ich przepracowanie i wypalenie. Wymaga to od managementu stworzenia odpowiednich warunków oraz zasad. 

Koszty tego typu działalności mogą być podwyższone. Z jednej strony wymaga to nakładów związnych z praca zdaną, w tym podróży, przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów posiadania biura.

Zalety modelu remote first

Podejście remote first ma jednak wiele zalet, takich jak znaczny wzrost poziomu zadowolenia oraz wydajności pracowników. Mają oni możliwość znacznie lepszego dopasowania swojego czasu pracy do spraw prywatnych.

Znacznie łatwiej znaleźć wykwalifikowanych pracowników, gdyż firma nie jest ograniczona do określonego obszaru poszukiwań. Może to stanowić oszczędności w przypadku miejsc o niższych kosztach życia. Część firm wspierających pracę zdalną uważa jednak stosowania niższych stawek dla takich obszarów jako nieetyczne.

Tylko praca zdalna

Ostatnie podejście skupia się na całkowitej pracy zdalnej. Stosujące je firmy w ogóle nie posiadają biura i sztywnych godzin pracy, a pracownicy są zazwyczaj rozlokowani na całym świecie. Przykładem takiej firmy jest Zapier lub rodzime Nozbe.

Wyzwania całkowitej pracy zdalnej

W przypadku całkowitej pracy zdalnej należy szczególnie zadbać o właściwą komunikację oraz zarządzanie rozproszonymi pracownikami. Bez zbudowania odpowiednich procesów oraz wykorzystania narzędzi może to być niezwykle trudne.

Wyzwaniem może być także stworzenie wspólnej kultury organizacyjnej. Problem poczucia wyobcowania oraz przepracowania i wypalenia może być jeszcze poważniejszy. W przypadku mocno rozproszonych zespołów pojawia się także ryzyko opóźnień, związanych z komunikacją asynchroniczną i wydłużeniem się czasu potrzebnego na odpowiedź.

Zalety całkowitej pracy zdalnej

Model ten posiada szereg zalet, tak jak w poprzednim pracownicy mają możliwość dopasowania swoich godzin pracy, co wpływa na wydajność oraz zwiększenie satysfakcji. Firma może rekrutować globalnie, dzięki czemu ma dostęp do najlepszych specjalistów z najróżniejszych zakątków świata. Dzięki temu może tworzyć bardziej zróżnicowane zespoły.

W przypadku zatrudniania pracowników na całym świecie można zapewnić ciągłość działania przez 24 godziny, nawet przez wszystkie dni w tygodniu. Dodatkowe nie pojawiają się koszty związane z posiadaniem biura.

Podsumowanie

Jak więc widać praca zdalna może być diametralnie różna w zależności od wyboru danej organizacji. Warto mieć świadomość, że każda z tych opcji posiada swoje zalety jak i również wyzwania, z którymi trzeba będzie się zmierzyć. Jednak im bardziej znacząco jest traktowana praca zdalna, jej zalety zaczynają przewyższać problemy, jakie należy na początku pokonać.

Published inAgile

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *